atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

AMBASSADØR FOR FRIVILLIGHETSBYEN

leave a comment »

Tromsø-ordføreren mener byens befolkning er de flinkeste i landet på dugnad. Men han etterlyser flere ildsjeler og enklere vilkår for frivillige organisasjoner.

–Jeg liker å tro at dugnadsånden står sterkt i Norge. Her oppe i nord er vi blant de flinkeste, sier ordfører Jens Johan Hjort til Bylørdag.

Han og Kari Lydersen fra Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) står i spissen for Frivillighetens uke som også markeres på Bylørdag med Frivillighetens Torg. Da vil Storgata fylles opp med boder og stands.

FLERE ILDSJELER

Ordføreren er sikker på at uten arbeidet til de frivillige gjør så ville samfunnet gått i stå.

–Men ofte tar vi dette arbeidet for gitt, sier han.

Mange frivillige nøler ikke med å stille opp og sier alltid ja. Det kan føre til at de blir utbrente og trekker seg fra frivillig arbeid. Derfor bør vi spørre flere som kan bidra på en god måte.

–Det vil gjøre at flere opplever den gode følelsen av å bli en del av et frivillig felleskap, sier Hjort.

Kari Lydersen og ordfører Jens Johan Hjort ønsker velkommen til Frivillighetens Torg på Bylørdag. Foto: Stig-Lennart Sørensen

Kari Lydersen og ordfører Jens Johan Hjort ønsker velkommen til Frivillighetens Torg på Bylørdag. Foto: Stig-Lennart Sørensen

Er ordføreren en slik ja-person? –Ja det er vel litt sånn at jeg ikke har lett for å si nei, ler han.

Med lang fartstid fra barnsben av i frivillige organisasjoner så har Hjort med en følelse av at frivillighet er en kultur man får inn med morsmelken. –Og da vil du bidra på samme måte som mor og far gjorde, sier han.

ARBEIDSMARKED OG INTEGRERING

I dagens trange arbeidsmarked så kan det å ha frivillig arbeid på CV-en være et stort pluss. Det vil vise at du har god arbeidskapasitet og at du er en person med mange jern i ilden. –Min erfaring er at en arbeidsgiver ikke vil nøle med å ansette en som har vært med i frivillig arbeid, sier ordføreren.

Fra et integreringssynspunkt er frivillig arbeid et godt utgangspunkt for å få innpass til det norske samfunnet. Mange av våre nye landsmenn kommer kanskje fra land hvor frivillig arbeid ikke er like utbredt som i Norge. Da er det viktig at man forklarer hva for eksempel dugnad går ut på. Ofte tar vi for gitt at alle kan de usagte reglene.

Kari Lydersen mener at det derfor blir viktig å få fram at det er artig og at ønsker og ha de med. –Ta med barna på dugnad og de kan møte andre barn. Det skaper nettverk i alle aldre, sier hun.

–Det er nettopp i dette fellesskapet hvor man skaper noe i lag at verdien i frivillighet ligger, sier Lydersen.

ENKLERE FOR FRIVILIGGE

På spørsmål om politikkens syn på frivillig arbeid så svarer ordføreren at han det er noen momenter som han vil trekke fram.

–For det første er det blitt for byråkratisk og  i mange tilfeller så stilles det for mange og krevende formelle krav. Derfor bør vi politikere gjøre det så enkelt som mulig, sier han.

Et annet moment er momskompensasjon. Her kan man søke om å få tilbakebetalt momsutgifter som man har hatt til varer og tjenester. Men Hjort og Lydersen mener ordningen ikke fungerer som den skal. Store arrangement som for eksempel Døgnvill får tilbakebetalt betydelige summer mens små revyer får sjelden kompensasjon.

–Og beløpene som gis er svært lite, sier Lydersen.

Ordføreren mener også at man skal få fradrag på skatten når man gir penger til frivillige organisasjoner. –Det vil være en viktig spore til å være med å bidra, mener Hjort.

–Mitt hovedbudskap er tusen takk til dere som i en eller annen form gjør frivillig arbeid. Vi setter umåtelig pris på dere, sier ordføreren.

–Og mitt andre budskap er at vi vil gjerne ha flere med. Det er både et viktig arbeide samtidig som det er givende, sier Hjort.

–Tromsø fortjener virkelig å bli kalt “Frivillighetsbyen”, avslutter ordføreren.

Statssekretær Mina Gerhardsen ved Kulturdepartementet sier i en e-post til Bylørdag at det i 2010 ble innført en ny ordning for momskompensasjon. Hun mener et nylig evaluering viser at ordningen når ut til hele frivilligheten og at den er enkel og ubyråkratisk.

–Det er ingen krav til rapportering på bruk av midlene, sier hun. Rundt 16.000 foreninger og lag mottok til sammen 619 millioner kroner i 2012 viser tall fra Kulturdepartementet.

Advertisements

Written by atomsmurf

February 1, 2015 at 5:33 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: