atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

leave a comment »

MULTIKULTURELL FELLESKAP

I Tromsø finnes det en frivillig organisasjon hvor innvandrere og nordmenn møtes. Her utveksles erfaringer og synspunkter om hvordan det er og bo og leve i Norge.

–Målet med Flerkulturelt Forum i Tromsø er å være en inkluderende arena for folk fra andre land og Norge. Der kan vi møtes og prate om viktige tema man møter i hverdagen, forteller Millicent Adubofour, den dynamiske lederen i Flerkulturelt Forom Tromsø. Hun er oppvokst i Norge og kommer fra Ghana. Sammen med Emanuela Canclini fra Italia og Farshad Tami fra Iran er de aktive styremedlemmer i Flerkulturelt Forum.

–Vi ønsker nordmenn velkomne i forumet vårt for vi ser på integrering som gjensidig samarbeid, sier Emanuela.–Det er en fin plass å møtes og det hender at ofte alle er med og lage mat sammen, forteller Farshad.

–Vi er løsnings- og trivselsorientert, skyter Emanuela inn.

Farshad Tami, Millicent Adubofour og Emanuela Canclinio fra Flerkulturelt Forum håper på flere norske medlemmer. Foto: Stig-Lennart Sørensen

Farshad Tami, Millicent Adubofour og Emanuela Canclinio fra Flerkulturelt Forum håper på flere norske medlemmer. Foto: Stig-Lennart Sørensen

Medlemmene ønsker at forumet skal sette i gang prosjekter og prosesser som fremmer inkludering og integrering av både innvandrere og flyktninger. –Derfor er det så viktig å bruke ordet integrering som vi forstår som gjensidig arbeid, sier hun. Det er å finne en frodig måte å leve sammen på selv om vi er fra andre kulturer. –Vi har mye mer til felles enn hva man/en tror, sier Emanuela.

Arbeidssituasjon er et viktig tema på møtene. Mange som kommer til Norge har høye utdanninger men får ikke jobb.

SEMINAR OM ARBEIDSLIV

–Og vi sier til folk at det er en forutsetning at du kan prate godt norsk i forhold til arbeidslivet, sier Emanuela. Forumet har også seminarer om organisasjon og organisasjonskultur. Mange innvandrere som kommer hit vet ikke hvordan de skal gå fram for å starte en organisasjon. Eller de ikke vet om de kravene som stilles.

–For det er strenge krav. Derfor hadde vi nettopp et seminar hvor vi inviterte folk fra Troms Fylkeskommune, forteller Millicent. Seminaret hadde deltagere fra hele fylket og avspeilet at mange finner organisasjonsbygging utfordrende.

Styremedlemmene mener det er viktig å bidra til å formidle informasjon så man forebygger fordommer blant utlendinger om det norske samfunnet. –Kravene stilles uansett om man er norsk eller utenlandsk. Så vi vil bidra til å formidle informasjon, sier hun.

FORSKJELLIG PERSPEKTIV

På Bylørdag vil Flerkulturelt Forum ha stand i Storgata hvor de blir å dele ut informasjon og ha multikulturelle innslag. De håper også å rekruttere flere nordmenn.

–Vi liker ikke å gjøre forskjell på nordmenn og utlendinger siden dette er et forum for alle. Integrering går ikke bare en veg, sier Emanuela. Alle har vi forskjellige kunnskaper så utviklingen av et demokratisk samfunn trenger kunnskap fra forskjellige folk. –Vi trenger nordmenn for de har masse kunnskap som vi ikke har, sier hun.

-På møtene har du frihet til å være deg selv. Ved å lære å lytte til andre skaper det en trygghet, sier Millicent. Ved å verne om hver enkel sin individualitet så kan man skape et fellesskap hvor man lærer å se ting fra forskjellige perspektiv.

SJENERTE MEN VARME NORDMENN

Millicent synes Tromsø er mer åpen enn andre byer i Norge og spesielt Oslo. –Man skulle tro det var motsatt men det er en tendens for nasjonalitetene å bo i samme strøk. Og det er synd, sier hun

–Men norske folk må tørre å vise mer engasjement. Og lære seg å utrykke følelser, sier Emanuela engasjert.

–Det er en oppfatning som en del har at nordmenn er kalde. Men det stemmer ikke, sier Farshad.

Norsk kommunikasjon er minimalistisk og nordmenn er sjenerte. Sammen gjør dette at vi oppfattes som kalde. Men Farshad har bodd seks år i Norge og har en annen oppfatning.

–Når du først blir kjent med nordmenn så får du svært gode lojale og nære venner. Bak sjenertheten er nordmenn veldig varme mennesker, avslutter Farshad.

Advertisements

Written by atomsmurf

February 1, 2015 at 5:34 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: