atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

Anonym debatt: forsøpling eller nødvendighet?

leave a comment »

Et flertall av Virkeligs lesere krever at debattanter på nettfora skal bruke fullt navn. Og snart kan det bli vanskelig være anonym på nettet.

En spørreundersøkelse gjort av Virkelig taler sitt tydelige språk: mer enn åtti prosent av leserne ønsker at debattanter i nettfora må bruke sitt fulle navn. Spørsmålet om anonymitet på nettet har kommet sterkt i fokus i kjølvannet av de tragiske hendelsene 22. juli. Gjerningsmannen var en aktiv og anonym debattant på ulike nettfora og hans manifest er klipp-og-lim fra innleggene til andre anonyme meningsfeller.  Men i samme tidsrom har folkeopprøret i Midt-Østen vært helt avhengig av muligheten til anonym kommunikasjon på nettet. Hvor går skillelinjene mellom kriminelle handlinger og ytringsfriheten?

Anonyme profiler ikke lengre tillatt

Magne Lindholm ønsker debattanter på nett skal bruke fullt nav. Foto: Anne Cecilie Larsen

Magne Lindholm ønsker debattanter på nett skal bruke fullt nav. Foto: Anne Cecilie Larsen

-Jeg vil at alle stemmer skal fram i debatten men det må gjøres noe med debattkulturen, sier Magne Lindholm som er høgskolelektor på Journalistutdanningen ved Høgskolen I Oslo. Han mener at anonymiseringen er med på å skape en aggressiv og hatsk tone i nettdebattene. -Når debatten domineres av de aggressive, så jages de liberale stemmene bort, sier han til Virkelig. Men han mener ikke at man skal hindre ekstreme standpunkter. –Politiske ytringer har et sterkt vern i ytringsfriheten og det er først når de oppfordrer til vold at de kan stoppes, sier Lindholm til Aftenposten.

De siste månedene har mange debattfora i norske aviser innført obligatorisk registrering med fullt navn. Dette skjer enten via en kobling til din profil på Facebook eller til ditt mobiltelefonnummer. På de fleste sosiale medier kreves det nå også full navneregistrering da det ikke er tillatt lengre å bruke bare et kallenavn.

-Mitt fremste forslag er å kreve at debattene i de store norske avisene skal foregå med fullt navn, sier Lindholm. –I et åpent demokrati må folk være ansvarlig for hva de sier med fullt navn, sier han.

Lang demokratisk tradisjon i Norge

Leserinnleggene i den norske pressen har en tradisjon tilbake til 1800-tallet. Dagens aviser inneholder mye innsendt stoff fra leserne. Det kan være kommentarer om lokale, nasjonale eller internasjonale saker. Men det er også rom for ros og ris av forskjellige slag, forkynnelser av livssyn, praktiske råd og dikt skrevet av lesere med poetiske tilbøyeligheter. Men alle innlegg går vanligvis gjennom en redaksjonell gjennomgang.  Så lenge innlegget holder et vist mål så blir det publisert.

Siden nitti-tallet har derimot den eksplosive fremveksten av Internett ført til at en betydelig del av meningsutvekslingen har flyttet seg over i internettforum.  Den første tiden kunne man delta i Usenet som fremdeles er en enorm oppslagstavle for alle slags interesser og meninger. Mediebedrifter oppdaget derimot raskt at man kunne holde på kunder eller lesere ved å opprette egne diskusjonsforumer.

Inntil nylig kunne alle registrere anonyme profiler på foraene til de fleste store norske avisene, men nå er de fleste midlertidig nedlagt.

Facebook leder an

Gisle Hannemyr mener Facebooks popularitet skyldes bruken av ekte profiler. Foto: privat

–Man snakker om tiden før og etter Facebook. Nettby som var VGs store sosiale plattform for noen år siden ble raskt folketomt når Facebook nådde Norge, sier Gisle Hannemyr til Virkelig. Han er lektor og forsker på Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Han mener en av grunnene til at Facebook slo ut Nettby var nettopp på grunn av bruken av ekte identiteter. –Og nå ser vi at andre voksende sosiale medier går mot bruken av ditt ekte navn. Google+ og Twitter er et tegn på utviklingen på nettet går mot full identitet, sier Hannemyr.

Han mener det er bra at man nå går bort fra anonyme debatter. -Det er en god hovedregel at debatter skal foregå med fullt navn, sier Hannemyr.  Han viser til amerikansk forskning der folk opptrådde og ordla seg mer moderat da de brukte ekte navn.

–Man vil jo i tillegg vil man jo være mer obs på hva man skriver.  Man vil jo ikke at det man skriver skal hefte seg med en for all tid framover, sier Hannemyr.

 Lagdeling av debatten

Lindholm mener at nettdebatten har fått et preg av å være et bunnsjikt. -Den har liten kontakt med den mer innflytelsesrike politiske debatten mellom politikerne, organisasjoner og akademikere, sier han til Aftenposten. Men han synes ikke skylden skal plasseres hos eliten. -Nettdebattentene har selv skapt en debattkultur som alle med ansvar eller dårlig tid gjør klokt å holde seg unna, sier Lindholm.

–Det et fravær av vilje til dialog i nettdebattene. Kommentarfeltene er blitt en serie korte monologer hvor man flasher en umiddelbar reaksjon uavhengig av hva de andre skriver, sier Lindholm til Aftenposten. –Det er derfor få sammenhengende resonnementer, og lite å lære i slike debatter, sier han.

Dialogen står sentralt i all diskusjon

–Mediene påvirker oss sterkest når mediebudskapet blir diskutert i hverdagens mange små samtaler, sier Lindholm. Mekanismen kan også virke andre veien. –Når jeg skriver i avisen, vil kommentarer fra venner eller kolleger vil fortelle meg om det jeg skrev var klokt eller dumt. Det sentrale leddet er skribentens navn, det er derfor viktig at vi forteller hvem vi er når vi ytrer oss offentlig, avslutter Lindholm.

Advertisements

Written by atomsmurf

October 4, 2011 at 11:36 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: