atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

Nyhetsartikkel. August 2011

with 2 comments

Steng kranene klokken 02!

Nye tall fra Tromsøpolitiet gir et innblikk i den omfattende helgefylla og hvem som er mest utsatt. Politiet ønsker kortere åpningstider men utelivsbransjen stritter imot.

Politistasjonssjef Kurt Jan Pettersen ønsker kortere åpningstider ute på byen. Foto: Stig-Lennart Sørensen

–Helgevolden er tilfeldig og skjer ofte i affekt. I tillegg foregår det ofte hvor det er kødannelse, eller hvor det er mange i gatene eller hvor det er lite lys, forteller Kurt Jan Pettersen som er politistasjonssjef i Tromsø. Han viser til statistikk som politiet har samlet inn for Virkelig.

De fleste voldsepisodene skjer vanligvis i sentrum eller på uteplasser mellom kl. 24 og kl. 04 natt til lørdag og søndag. Over åtti prosent av de som er involvert er menn. Det som er nytt er at kvinner de siste årene utgjør en økende andel. –Før i tiden var det sjelden at kvinner var overstadig beruset og utøvde vold. Nå ser vi at kvinner kommer etter, sier Pettersen.

Menn er også det typiske offeret for vold. I over åtti prosent av tilfellene er den fornærmede mann mens nitten prosent er kvinner. I tretti prosent av tilfellene er det en ordensforstyrrelse som utløser voldsepisoden. Mange opplyser i etterkant at det var sjalusikrangel som var årsaken eller foranledningen.

–I 2010 var det anmeldt 203 tilfeller av legemsfornærmelse og 38 tilfeller av legemsfornærmelse ved Tromsø Politistasjon, forteller Pettersen. –Bortsett fra en nedgang i antall legemsfornærmelser har tallene holdt seg uforandret de siste årene, sier han.

Ønsker kranene stengt tidligere

Pettersen forteller at på kveldstid i helgene ser politiet mye rus i sentrum. –Bortsett fra politi, ordensvakter og servitører er det stort sett bare rusede personer i sentrum. Dermed går store deler av politiets ressurser med på å holde ro og orden i sentrum, sier han. –Som en konsekvens får ikke politiet drevet tilstrekkelig trafikkontroll som ville tatt fyllekjørere eller de som driver med ulovlig råkjøring, forteller Pettersen.

–Politiet i Tromsø ønsker at uteplassene stenger serveringen kl. 02, sier Pettersen. –Tall fra byer som Trondhjem og Bergen viser at voldsstatistikken synker når uteplassene stenger tidligere, sier han.

Tromsø på skjenketoppen

Utestedene i Tromsø har en av lengste åpningstidene i Norge. Hele 57 prosent av uteplassene serverer alkohol helt fram til klokken 03. For oljehovedstaden Stavanger er tallet bare 14 prosent i følge en undersøkelse gjort av Actis som er Rusfeltets samarbeidsorganisasjon.

–Actis støtter regjeringens forslag om å stenge serveringen en time tidligere og vi anmoder Tromsø om å gjøre det samme, forteller Anne-Karin Kolstad som er generalsekretær i organisasjonen.

–Det vi ser fra de rundt tretti kommunene i Norge som har innført kortere serveringstider er at det har blitt mindre fyll og voldsepisoder i gatene, sier hun til Virkelig. –Hvis uteplassene stenger en time tidligere så vil folk gå ut tidligere. Da er det mindre sjanse for at folk får kortere lunte når de er slitne og overstadig beruset, sier Kolstad.

Utelivsbransjen vil ikke stenge tidligere

Daglig leder Erling Falch ved Verdensteatret Kafe vil beholde åpningstidene som de er. Foto: Stig-Lennart Sørensen

–Det er vold i byen men ikke mer enn hva en kan forvente når det er tettpakket ute på byen, sier Erling Falch daglig leder på Verdensteatret Kafe. Utestedet åpnet januar 2006 og er en populær uteplass i Tromsø. Han peker på Tromsøs rolle som regionssenter og stadig økende popularitet som konferanse- og kurssenter.

–Det er tusenvis av gjester til byen og i tillegg har vi Norges yngste befolkning som er glad i å gå ut, sier Falch. Han mener det ikke har en hensikt å avslutte alkoholserveringen tidligere enn i dag.

– Hvis man stenger for tidlig så flyttes drikkingen hjem eller til andre plasser hvor det ikke er edru folk for å ta vare på de som drikker, mener Falch.

Behov for avrusningsstasjon i Tromsø.

Tromsø politistasjon hadde i 2010 hele 672 personer i fyllearresten. Det gir et snitt på 13 overstadige berusede i uka. –Dette tallet gir et svært godt bilde av rusproblematikken i Tromsø, sier Pettersen.gjøre og at dette binder opp store ressurser hos politiet. yll o og legger til at fyllearresten også tar ressurser fra politiet.

–Personer som er oppbragt av politiet må først kjøres til legevakta for legesjekk. Deretter kjøres de tilbake til politistasjonen hvor vedkommende oppbevares inntil han eller hun er blitt edru. Mens de er i fyllearresten så må de ha tilsyn minst hver halvtime, sier han.

–Det er absolutt et behov for en avrusningsstasjon i Tromsø, sier Pettersen.

Alvorlige konsekvenser

Et opphold i fyllearresten er ikke straffbart men for de som blir tatt for vold i fylla er konsekvensene mange og alvorlige. I tillegg til fengselsdom eller bot så havner man i strafferegisteret. I tillegg til at det er mange yrker som krever en plettfri vandelsattest så risikerer man å bli nektet innreisevisum til mange land.

–Du må møte opp personlig på ambassaden og forklare hva straffeforholdet går ut på, opplyser den amerikanske ambassaden til Virkelig. –Avhengig av hvor lenge siden og alvorlighetsgraden til lovbruddet er det opp til ambassaden å avgjøre om du får innreisevisum til USA eller ikke, forteller en ambassadeansatt til Virkelig. Vedkommende har bedt om ikke bli nevnt med navn i denne artikkelen. Hun understreker at visumnekt kan også ha store konsekvenser for de som reiser mye i jobben.

–Det mange ikke tenker over er at jobbreiser til USA blir en umulighet, sier hun.

Offentlig påtalebegjæring

Politiet forteller også til Virkelig at det er mange voldssaker som ikke blir meldt til politiet. Ofte er det i familier eller hvor det er nære relasjoner mellom gjerningsmann og fornærmede. –Det mange ikke har fått med seg er at man kan bli anmeldt av politiet selv om anmeldelse trekkes eller uteblir fra den fornærmede part. –Politiet kan komme til åstedet og se at det har skjedd en legemsfornærmelse eller beskadigelse. Når vi har sikret oss bevis kan vi ta ut påtale på vedkommende, forteller Pettersen.

Ansvarlig vertskap

De siste årene har utelivsbransjen, Tromsø kommune og politiet gjennomført samarbeidsprosjektet Ansvarlig Vertskap.

–Ansvarlig Vertskap kurser dørvakter, servitører og annet personale i å håndtere overstadige berusede personer, forteller Tor Einar Eilertsen som er politioverbetjent og leder av ordensavdelingen i politiet.

–Vi ønsker å sikre en ansvarlig servering og dermed få mindre fyll og vold i og utenfor serveringsstedene. Samtidig er det viktig å skape felles forståelse for hverandres funksjoner, sier Eilertsen.

Falch forteller at nyansatte på Verdensteatret deltar på kurset.  –På kurset underviser profesjonelle fra helsevesenet og politiet slik at våre ansatte får kompetanse i forebygge overstadig beruselse, forteller han. Både Falch og Eilertsen sier at prosjektet blir å fortsette. –Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra bransjen og ikke minst forbedret internkontrollen på uteplassene, sier Eilertsen.

Roser de frivillige

Eilertsen mener at Natteravnene gjør en kjempejobb for å forhindre alvorlige situasjoner.

–Ikke for så lenge siden plukket en politipatrulje opp en tynnkledd 18-åring som lå i snøen overstadig beruset mens det var mange minusgrader. Det kunne endt opp mye verre hadde det ikke vært for frivillige som tar ansvar, sier han.

Pettersen mener at Tromsø er en trygg by å gå ut i så lenge man tar forhåndsregler. –Med en defensiv holdning kan man forebygge voldshandlinger. I tillegg har politiet har en sterk tilstedeværelse i helgene og avverger mange situasjoner som kan eskalere, sier han tilslutt.

FAKTABOKS:

Legemsfornærmelse: er en forbrytelse som etter den norske straffeloven går ut på å utøve vold mot en person, eller på annen måte fornærme ham på legemet, se nærmere §228. Den alminnelige strafferammen for legemsfornærmelse er bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Legemsfornærmelse: er en forbrytelse som etter den norske straffeloven går ut på å skade en person på legeme eller helbred, eller hensette vedkommende i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand, se nærmere §229. Den alminnelige strafferammen for legemsbeskadigelse er fengsel inntil 3 år, men denne økes til 6 år der handlingen har medført sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker eller «en uhelbredelig Lyde, Feil eller Skade er voldt». Medfører handlingen døden er strafferammen fengsel inntil 8 år. (kilde: Norske Wikipedia)

Advertisements

Written by atomsmurf

September 15, 2011 at 1:27 pm

Posted in Uncategorized

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Døgnåpent er vel det beste? 🙂

    Antiatomsmurf

    September 16, 2011 at 1:08 pm

  2. Antiatomsmurfen (aka Kim): det er vel lite sannsynlig det blir i Norge? 🙂 Når jeg bodde i USA husket jeg de solgte øl på bensinstasjoner 😛

    atomsmurf

    September 16, 2011 at 1:15 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: