atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

Eksamen vår 2011

leave a comment »

Dramatisk fraværsøkning i rettsalen 

Nye tall viser økning i antallet som ikke møter til tvistesaker. Tromsøadvokaten Asbjørn Krantz mener forliksrådet har utspilt sin rolle.

Tromsøadvokat Asbjørn Krantz fyrer løs mot forliksrådsordningen. Foto: Stig-Lennart Sørensen

–Jeg er svært kritisk til det store antallet fraværsdommer i forliksrådet, sier advokat Asbjørn Krantz. Han synes det er bekymringsfullt at et så stort antall saker blir dømt uten egentlig å være rettslig prøvd. –I tingretten har du advokat i ryggen og dommeren kan også bistå i vanskelige juridiske problemstillinger. I forliksrådet stiller du alene. Det er kanskje derfor så mange føler avmakt og tenker at det ikke er noe å hente der uansett, sier Krantz.

Ferske tall avisen har fått fra Justis- og Politidepartementet viser at antall fraværsdommer i forliksrådene øker både nasjonalt og lokalt. Fraværsdommer avsies når den innklagede parten ikke møter opp eller svarer på innkallelsen.

I hele Norge ble det i 2010 avsagt 93.639 dommer og av disse var 86 prosent fraværsdommer. For 2009 var prosentandelen fraværsdommer 82 prosent. Tallene for Tromsø og Karlsøy forliksråd viser i 2010 at det falt 1362 dommer og av disse var hele 91 prosent fraværsdommer. Dette er en økning på fem prosent fra 2009.

Økning i saker

Namsfogden i Tromsø, Hans Holger Øian, forteller derimot til avisen at økningen i fraværsdommer skyldes en ti prosent økning av saker hos forliksrådet. –Vi ser også at mange bruker fraværsdommene til å kjøpe seg mer tid. De lar humla suse for å si det sånn, sier han. Han peker på at de som har innvendinger mot krav, møter opp i forliksrådet og bestrider kravet. –Da fortsetter vanligvis saken til Tingretten, sier Øian.

Krantz er uenig og mener forliksrådet har utspilt sin rolle.  –Jeg ser på forliksrådet som Bingobanden. Det er ofte pensjonerte eks-politikere som sitter i et råd som ikke krever juridisk kompetanse. Allikevel har de full domsmyndighet, fyrer han løs. Han har opplevd at i mange saker blir enten en eller begge partene representert av advokater.

–Hvilke muligheter har da ikke-juristene i forliksrådet til å overprøve argumentene fra en advokat? sier han.

Sparer samfunnet penger

–Det at forliksrådet består av likemenn med lang livserfaring ser jeg på som en positiv faktor, sier Marie Fangel, som er en av dommerne i forliksrådet og en kjent Venstre-politiker. Hun mener advokatene er mer opptatte av å beskytte sin profesjon og at forliksrådet behandler et stort antall saker med samfunnsøkonomisk gevinst.

–Som lekmann, samfunnsengasjert menneske og politiker vil jeg si at det er riktig løse tvistesaker på laveste nivå, sier Fangel. Hun påpeker også forliksrådet har en viktig funksjon i å avlaste resten av domstolsystemet.

Opplevde dårlig behandling

Flere kilder forteller derimot om underlige opplevelser i forliksrådet.

-Jeg opplevde at forliksrådet fikk for dårlig tid til å sette seg inn i selve saken, sier Knut Borud lærer i Troms Fylkeskommune. Han representerte en tidligere arbeidsgiver i en tvistesak om et arbeidsforhold. –Dommen kom i løpet av en halvtime og behandlingen virket overfladisk og lite innsiktsfull, sier han. Borud mener forliksrådets rammer for juridisk behandling ble for knapp til at saken ble gjennomgått godt nok.

Krantz mener at dommerne i forliksrådet ikke er dårligere rustet il å bedømme og analysere fakta enn dommere i tingretten og lagmannsretten. –Men forskjellen ligger i utdannelsen til jussen og hvordan vi skal bruke å forstå den, sier han.

Alternativ til forliksrådet

En mulighet for å løse tvister utenom domstolene er Forbrukertvisteutvalget (FTU). -FTU består av en leder som har dommerkompetanse, og to medlemmer med innsikt i kjøps- og selgersiden, sier Helene Falch, som er regiondirektør ved Forbrukerrådet i Tromsø. Hun sier FTU er en mulighet for forbrukere å få prøvd sin sak utenom forliksrådet.

–En avgjørelse i FTU er det samme som en dom i forliksrådet og kan inndrives ved hjelp av namsmannen, sier hun. Hos FTU er det kun privatpersoner som kan få klagen sin behandlet, sier Falch.

Faktaboks:

200 år gammel institusjon.

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i sivile saker. Det er det nederste trinnet i det norske domstolsystemet og behandler årlig et betydelig antall saker. På nasjonalt nivå passerer årlig 250.000 saker gjennom forliksrådene i hele Norge. I Tromsø og Karlsøy kommune alene over 10.000 saker.

Rådet skal bestå av tre lekmenn som er valgt inn i forliksrådet for en fireårs periode av kommunestyret. Dommene i forliksrådet er rettskraftige og namsmannen kan ta utlegg i eiendeler til den dømte. Det er en verdigrense på 125.000 kroner.

Praksisen med forliksrådet stammer tilbake til 1700-tallet da domstolene i Norge ikke maktet behandle alle rettsaker. Man bestemte seg for å la lekmenn, menn av folket, å ha egne råd som kunne dømme i tvistemål. I dag er det forliksråd i alle landets 430 kommuner.

Forbrukertvistutvalget (FTU) er et statlig forvaltningsorgan som behandler tvister der kjøperen er forbruker. Rådet i FTU består av en leder med dommerkompetanse, og to medlemmer med særlig innsikt i henholdsvis kjøper- og selgersiden.

Kilder: Forliksrådet i Tromsø, Justis- og Politidepartementet, Tromsø Kommune og Forbrukerrådet i Tromsø.

Advertisements

Written by atomsmurf

September 15, 2011 at 12:54 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: