atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

Innlevering 5 – vår 2011

leave a comment »

NYE DIESELBILER GIR ØKTE ASTMAPROBLEMER

I dag er 8 av 10 nye biler dieselbiler. I 1999 innførte den daværende regjeringen drivstoffavgift for å få bukt med CO2-utslippene. Diesel har lavere CO2-utslipp enn bensin og slapp unna med lavere avgift.

–Da regjeringen innførte en lavere avgift på diesel så skapte det et økende helseproblem som rammer først og fremst astmatikere og allergikere, sier Britt Ann Høiskar til avisen. Hun er fagsjef for inne- og uteklima hos Norges Astma og Allergiforbund.

– Regjeringen ønsket å minske CO2-utslippene men mener vi var et ensidig fokus som man når ser konsekvensene av. Hun mener forbrukere egentlig ikke er klar over at de gjør miljøet en bjørnetjeneste når de kjøper en dieselbil. –Selv om CO2-utslippene er redusert slipper dieselbiler ut langt mer av de farlige gassene enn bensinbiler.

DIESELAVGASSER FORKORTER ASMATIKERNES LIVSLENGDE

Dieselbiler produserer mer av de farlige nitrogendioksidene enn bensinbilene. Nitrogendioksider, som forkortes til NO2, er en gass som kan gi luftveisproblemer. Astmatikere og personer med luftveislidelser er spesielt utsatt. Kortere tids eksponering til NO2 medfører svimmelhet og kortpusthet. Over lengre tid kan det medføre åndedretts-svikt, i følge Norsk Folkehelseinstitutt.

–I enkelte tilfeller kan livet til astmatikerne forkortes som en følge av nitrogendioksidene, sier Høiskar. Hun viser også til en pågående medisinsk undersøkelse som viser økende tilfeller av astma blant unge barn i Oslo. –Vi advarte regjeringen mot denne situasjonen for fem år siden men nå er det nok i seneste laget komme med tiltak, sier Høiskar.

FINANSDEPARTMENTET INNFØRER STRENGERE EU-KRAV

I dag slipper eiere av dieselbiler unna med 0,55 kr pr liter i avgift i forhold til 0,82 kr pr liter for bensin. Finansdepartementets informasjonsavdeling sier i en kort kommentar til avisen at departementet for tiden arbeider med å se gjennom forskriftene for avgifter. I et nylig innlegg i Bergens Tidende sier statssekretær Kjetil Lund at nye EU-krav vil innskjerpe avgiftskravene for dieselbiler.

–Fra 2014 skal dieselbiler slippe ut nesten like lite NO2 som bensinbiler. I tillegg arbeider vi nå med en helhetlig gjennomgang av avgiftene på både drivstoff og kjøretøy. Det var ikke meningen at avgiftssystemet skulle skape dagens situasjon, sier statssekretæren.

–Dette er helt galt, sier Høiskar. Hun mener utslippskravene til NOx blir like, men de reelle utslippene blir ikke de samme. –Noe vi sliter med å få sentrale politikere til å forstå er at krav ikke er det samme som reelle utslipp, sier hun.

SAMARBEID MELLOM LEXUS OG ASMATIKER-FORBUNDET

I tillegg til å arbeide for strengere utslippsregler og miljøtiltak, har Astma og Allergiforbundet en samarbeidsavtale med bilmerket Lexus. –Vi ønsker å promotere teknologi som kan være med forbedre situasjonen til astmatikere og allergikere, sier Høiskar.

–Miljøhensyn blant bilkundene er økende vil jeg mene, sier Trond Johansen ved Lexus i Tromsø. Han er forhandler av hybridbilmerket og siden høsten 2010 har de hatt et info-samarbeid med Norsk Astma og Allergi Forening.  – Og for hver bil vi selger, gir vi tusen kr til foreningen, sier Johansen.

–Siden Lexus er et hybridmerke, slipper disse bilene ut langt mindre nitrogendioksider enn dieselbiler. Faktisk går det 230 biler av typen Lexus på en nyere dieselbil, hevder Johansen. Han sier at selv om folk har ulike behov når de skal ha ny bil, så er det en økende bevissthet om hvilke avgasser bilen slipper ut. –Spesielt blant kjøpere som har barn eller skal ha, sier Johansen.

Trond Johansen ved Lexus i Tromsø med en av de astmavennlige hybridbilene. Foto: Stig-Lennart Sørensen

 

Advertisements

Written by atomsmurf

April 8, 2011 at 8:17 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: