atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

Innlevering 10 – høst 2010

leave a comment »

Søkte om etablering utenfor bykjernen:

Nektet tomt – må bo der kommunen bestemmer.

Nå bor det 68.145 mennesker i Tromsø. Hvert år stiger tallet med ett tusen. Byen er landets tredje største bykommune etter areal. Likevel er boligprisene landets høyeste. Folk tvinges nemlig til å bo smått, dyrt og sentralt.

– Det er sikkert billigere for kommunen at man satser på små boligenheter sentralt, men ikke nødvendigvis for oss innbyggere, sier Gudmund Østgård til avisen. Han flyttet til Tromsø for ti år siden og er nå etablert i sentrum med familie.

–Da vi ønsket å bygge hus utenfor bykjernen, på nord-Kvaløya, fikk vi ikke tillatelse av kommunen. Beskjeden var at området er holdt av til utbygging i framtiden. Østgård  forteller at de føler seg tvunget av kommunen til bo smått, dyrt og sentralt.

Gunn-Elin Jakobsen, kommuneplanlegger i Tromsø kommune sier at kommunen må ta hensyn til det private i etableringen av nye boligfelt.

–Boligpolitikken og byplanleggingen til Tromsø kommune må være lydhør ovenfor private aktørers investeringsinteresser. Dette har ført til fortetting av boligenheter lokalisert nært allerede etablerte infrastrukturer. Det er derfor bygd få eneboliger i Tromsø de siste årene. Man ønsker en satsing på mindre boligenheter nært sentrum av byen, sier Jakobsen til avisen.

Private investorer

Utbyggingsplanene til Tromsø revideres av kommunestyret hvert fjerde år. Dette inkluderer planer for framtidige boligfelt. Jakobsen sier at det må være en infrastruktur i nyetablerte boligområder.

–Tromsøs har en ung befolkning. Derfor må nye boligfelt ha barnehager og skoler i nærheten for å dekke dette behovet.

Østgård forteller at han bor sentralt men, savner parker og grøntområder.

–Vi bor sentrumsnært med et lite barn, men har ennå ikke sett noe av kommunens lovnader om flere fritidsområder.

Kjøpesentre

Østgård sier at fortettingspolitikken sammen med private aktører fører til små og dyre leiligheter. Han stiller seg kritisk til kommunens planleggingspolitikk.

–Folk i Tromsø bor nå tett oppå hverandre, med negative konsekvenser for privatliv og økonomi. Samtidig bygger man store kjøpesentre utenfor byen som trekker folk vekk fra sentrum, så jeg forstår ikke helt hva kommunen ønsker.

–Dersom kommunen hadde åpnet for nye og rimeligere tomter utenfor sentrum, ville jeg og mange andre sluppet å bo mange år i alt for små leiligheter, sier Østgård i en avsluttende kommentar.

Advertisements

Written by atomsmurf

April 8, 2011 at 7:51 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: